Náš tím

Náš tím

Pracovný tím
Pracovný tím

Mgr. Peter Igaz – konateľ spoločnosti
Mgr. Peter Igaz – konateľ spoločnosti

Ing. Jana Kitzová - riaditeľka ekonomického úseku
Ing. Jana Kitzová - riaditeľka ekonomického úseku

Mgr. Natália Turčanová – ekonómka
Mgr. Natália Turčanová – ekonómka

Kamil Hudec – hlavný technik
Kamil Hudec – hlavný technik

Jozef Kocúr – technik údržby a opravy
Jozef Kocúr – technik údržby a opravy

Ing. Otto Porázik – stavebný dozor
Ing. Otto Porázik – stavebný dozor

Ing. Jozef Bežo – revízny technik plynu
Ing. Jozef Bežo – revízny technik plynu

 

OSOBNÝ ÚČET ONLINE

Náš nový produkt v rámci elektronizácie služieb klientom, prostredníctvom ktorého môžete sledovať správu vašej nehnuteľnosti. 

Prihlásiť sa do klientskej zóny