Poradenstvo

Kompetencie a povinnosti správcu

Vzťah vlastníkov bytov a nebytových priestorov je detailne upravený zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Správa bytových domov je služba, ktorou si vy ako vlastníci bytov a teda spotrebitelia prostredníctvom správcu zabezpečujete správu svojho majetku. Je veľmi dôležité od počiatku vnímať správcu ako svojho obchodného partnera, ktorý Vám vie a chce pomôcť so správou Vášho majetku, od ktorého vy niečo kupujete a on sa Vám to snaží predať a nie ako svojho nadriadeného. Z ustanovení zákona a teda aj zo samotných zmlúv o výkone správy vyplýva vzťah podriadenosti správcu vôli a potrebám vlastníkov. V súčasnosti je stále na trhu veľa správcovských spoločností, ktoré svoje postavenie zneužívajú, čím priamo poškodzujú Vaše záujmy a rovnako Vás tým pripravujú o finančné prostriedky.

Ako odvolať správcu

Ak máte pocit, že si Váš správca neplní svoje povinnosti, môžete ho vymeniť kedykoľvek počas roka.  Ponúkame Vám stručný návod ako aktuálneho správcu odvolať a zvoliť si nového správcu, ktorý bude viac vyhovovať Vašim požiadavkám.

 

OSOBNÝ ÚČET ONLINE

Náš nový produkt v rámci elektronizácie služieb klientom, prostredníctvom ktorého môžete sledovať správu vašej nehnuteľnosti. 

Prihlásiť sa do klientskej zóny