Referencie

Komenského 1049

Pod EKOU sme od roku 2007, vďake nej sme si mohli byty odkúpiť do vlastníctva. O náš majetok sa stará ako o vlastný. Spoločne sa nám podarilo zatepliť bytový dom a v roku 2018 sa chystáme na rekonštrukciu zdravotechniky a výťahov. Výberové konania ako aj schôdze vlastníkov sú na profesionálnej úrovni.

Člen výboru Karol Havran


Hollého 1180

Správca spravuje náš dom už 11 rokov. Za ten čas sme dom kompletne obnovili. Vybrali sme so správcom dobré firmy a banka nám dala výhodný úver. Výber dodávateľov ako aj samotné schôdze vlastníkov boli a stále sú na profesionálnej úrovni.

Domová dôverníčka Michaela Bartoňová


Strážovská 1217

Náš dom prešiel komplexnou obnovou v roku 2016, vymenili sme výťahy, zdravotechniku a plyn, kompletne sme zateplili bytový dom. Vďaka EKA sme si dodávateľa mohli vybrať sami a banka nám dala dobré úrokové podmienky. Sme spokojní taktiež s personálnymi výmenami v rámci spoločnosti správcu, ktoré omladili kolektív a priniesli moderné názory a inovácie.

Členovia výboru


Vystrkov 1200

 V správe spoločnosti EKA sme už 11 rokov. V roku 2016 sme kompletne obnovili náš bytový dom. Obnovu sme financovali zo ŠFRB s 0% úrokom a výhodného  komerčného úveru. Komunikácia so správcom je bezproblémová, snaží sa reagovať na všetky naše požiadavky.

Domový dôverník Milan Zelenák


Husitská 1231

Odporúčam spoločnosť EKA, nakoľko sme s ich prácou nadmieru spokojní už niekoľko rokov. Pri všetkých problémoch, ktoré sa za tie roky vyskytli nám boli nápomocní, a všetko sa snažili vyriešiť v náš prospech. Môžeme sa na nich vo všetkom spoľahnúť. Náš bytový dom za správy EKA, prešiel komplexnou obnovou, pričom všetky výberové konania boli na profesionálnej úrovni.

Domová dôverníčka Mgr. Martina Furdanová


Strážovská 1171

 Náš bytový dom sme začali obnovovať hneď po prestupe pod EKU, za tie roky sa nám podarilo vďaka ústretovému správcovi kompletne obnoviť bytový dom. Transparentné výberové konania, informovanie vlastníkov správcu sú samozrejmosťou. Vzhľadom na komplikovanosť a veľkosť nášho bytového domu bolo nutné pracovať mimo pracovného času, často aj v noci s čim majiteľ spoločnosti EKA, Mgr. Peter Igaz nikdy nemal problém a nikdy nepovedal domu nie. Vďaka spoločnosti EKA sme dostali od banky špeciálne zvýhodnený úver ako jediný v trenčianskom kraji.

Domový dôverník Daniel Hudec


Sládkovičova 184

S touto spoločnosťou spolupracujeme už 11 rokov, nie vždy sa naše názory zhodovali, nakoniec sme však zakaždým došli k rozhodnutiu, ktoré bolo v prospech bytového domu. S našim správcom vieme komunikovať, konfrontovať sa a tiež robiť kompromisy. Spolupráca vždy viedla k transparentnosti a prosperite na bytovom dome.

Domový dôverník Mgr. Ivan Bulík


J. G. Tajovského 1198

náš bytový dom práve čaká kompletná rekonštrukcia, sme spokojní so spôsobom managementu celého procesu, ktorý je maximálne transparentný s najvýhodnejšími podmienkami pre nás vlastníkov. Správca informuje vlastníkov o všetkých podstatných záležitostiach, vie rozprávať odborne ale aj ľudskou rečou najmä voči starším ľudom. Správca je pokorný a úctivý.

Domový dôverník Ing. Miloš Daniš


A. Hlinku 1184

V roku 2017 sme dokončili rekonštrukciu nášho bytového domu, práce sme na základe rád správcu zrealizovali kompletne, takže pri jednom neporiadku sme spravili všetko. S realizáciou sme mali len minimálne starosti, všetko vybavil  za nás správca. Zodpovednosť a profesionalita sú u nášho správcu bežný pracovný postup.

Domový dôverník František Žaťko


Mojmírova 1288

Správca nám zabezpečuje správu už od roku 2007, vďaka nemu sme si mohli byty odkúpiť od štátu. Teraz nám pomáha náš dom obnoviť za čo najlepších podmienok. Správca nemá problém robiť schôdze vlastníkov vo večerných hodinách, alebo cez víkendy, plne sa snaží prispôsobiť našim potrebám a nášmu času.

Domový dôverník Ing. Milan Matúška


Furdekova 1620

Pod túto spoločnosť sme prešli od januára 2015. So správou sme spokojní, ako jediný z mnohých správcov nám pomohol vymôcť dlžné sumy a náš dom sa vďaka nemu konečne dostal do plusových čísel. Vzhľadom k tomu, že na našom dome je medzi nami vlastníkmi ťažká komunikácia, správca vynakladá maximálne úsilie, aby nás zjednotil a dom napredoval. 

Členka domového výboru Elena Laššáková


Svinná 602,603

Spoločnosť EKA, s.r.o. vyhrala výberové konanie na správu našich obecných bytoviek v roku 2009. S prácou spoločnosti sme spokojní. Svoju prácu vykonávajú v zmysle platnej legislatívy a transparentne.

Starostka obce Svinná Ing. Anna Sýkorová


Horňany 182

So spoločnosťou EKA, s.r.o. máme uzatvorenú zmluvu na správu našej obecnej bytovky od roku 2011. So správcom my, aj nájomníci komunikujeme pravidelne, vždy odborne vyrieši všetky podnety. Dodržiavanie právnych predpisov je na prvom mieste. Obec dostáva pravidelné reporty o finančnom stave bytovky.

Starostka obce Horňany Eva Šrámková


Krásna Ves 316

Spoločnosť EKA, s.r.o. spravuje našu obecnú bytovku od roku 2014. Ich práca je na profesionálne úrovni a v zmysle platnej legislatívy.

Starosta obce Krásna Ves Ing. Milan Došek

 

 

 

OSOBNÝ ÚČET ONLINE

Náš nový produkt v rámci elektronizácie služieb klientom, prostredníctvom ktorého môžete sledovať správu vašej nehnuteľnosti. 

Prihlásiť sa do klientskej zóny