Iné činnosti

Iné činnosti

  • Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu
  • Organizovanie výberových konaní za účasti vlastníkov
  • Zabezpečujeme možné najvýhodnejšie podmienky poskytnuté od bankových subjektov na financovanie stavebných prác a materiálov formou úveru (zateplovanie, rekonštrukcie, výstavba…)
  • Výkon stavebného dozoru
  • Online služby
  • Online nahlasovanie porúch
  • Zabezpečujeme spracovanie projektovej dokumentácie
  • Kopírovacie služby
  • Služby elektronickej a poštovej komunikácie

 

OSOBNÝ ÚČET ONLINE

Náš nový produkt v rámci elektronizácie služieb klientom, prostredníctvom ktorého môžete sledovať správu vašej nehnuteľnosti. 

Prihlásiť sa do klientskej zóny