Slovo konateľa

Slovo konateľa

Vážení vlastníci

„Ak vesmír neriadi nik, ako je potom možné, že mesto alebo dom nemožno nechať ani na krátku chvíľku bez správcu?“

Epiktetós – filozof starovekého Grécka

 

Citát v úvode našej stránky pochádza od slávneho filozofa starovekého Grécka Epiktétosa, ktorý už v dávnych časoch svojim umom vyjadril dôležitosť spravovania vecí nie len súkromných ale aj spoločných. Funkcia správcov zohráva nezastupiteľnú úlohu v efektívnom a hospodárnom nakladaní s našim majetkom. Tu mi dovoľte zafilozofovať aj z mojej vlastnej pozície správcu bytov a nebytových priestorov, ktorý už viac ako 10 rokov spravuje Váš majetok. „Najlepší správca je ten o ktorom neviete, že ho vôbec máte.“  V tomto duchu sa snažíme vykonávať správu aj v spoločnosti EKA.

Naša spoločnosť dbá na záujmy vlastníkov ako na svoje vlastné. Prístup správcu ako aj zamestnancov spoločnosti je iný ako v klasických správcovských spoločnostiach. Riešime všetky problémy vlastníkov aj nad rámec zákonom alebo zmluvne stanovených správcovských povinností. Naše referencie svedčia o tom, že naša spoločnosť má nadštandardné a neformálne vzťahy s domovými dôverníkmi, ktorí predstavujú zástupcov vlastníkov.

V našej spoločnosti vybavíte všetky požiadavky buď priamo so správcom, alebo s ktorýmkoľvek zamestnancom. Spoločnosť sa navonok nedelí na rôzne oddelenia a teda sa Vám nemôže stať, že si Vás a Vaše požiadavky budú jednotliví zamestnanci posúvať medzi sebou, až kým Vás prestane baviť danú záležitosť riešiť.

Spoločnosť EKA ako správca sa pri rekonštrukciách a veľkých investičných akciách snaží byť absolútne transparentná. Organizujeme verejnú obchodnú súťaž na výber dodávateľov a finálny výber spoločnosti je vždy na vlastníkoch bytov alebo na ich zvolených zástupcoch. Transparentnosť je v našej spoločnosti na prvom mieste, preto naši klienti vedia sledovať všetky informácie o ich bytovom dome priamo na našej stránke a to v reálnom čase.

Naša kancelária je pre Vás otvorená 5 dní v týždni. Dôležité schôdze alebo stretnutia s vlastníkmi prispôsobujeme Vášmu času a povinnostiam, takže bývajú spravidla v podvečerných hodinách, tak aby ste stihli prísť z práce. Operatívne sa stretávame s vlastníkmi na bytových domoch, ale aj v sídle našej spoločnosti.

Zhodnotenie nášho prístupu a spolupráce s našou spoločnosťou si prosím spravte sami v časti našich referencií uvedených na našej stránke.

Spoľahlivá správa musí byť pre dobru správcovskú spoločnosť samozrejmosťou. Správu bytových domov chceme robiť profesionálne, na čo najvyššej úrovni, poctivo a hlavne v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Ako som už spomenul, je to práca s ľuďmi a každý jeden človek má svoj názor a pohľad na našu prácu a správu. Práca s ľuďmi je vždy špecifická, ale otvorenou komunikáciou, riešením radostí ale aj starostí, ktoré život prináša je všetko riešiteľné.

Aj keď nie je pravdepodobné, aby všetci vlastníci v dome mali rovnaký pohľad na to ako si ideálnu správu predstavujú, budeme robiť všetko pre to, aby sme sa k ideálu čo najviac priblížili, lebo sme spoločnosť, ktorá sa riadi zákonmi a pravidlami.

Teším sa na našu spoluprácu.

Mgr. Peter Igaz, konateľ spoločnosti

 

OSOBNÝ ÚČET ONLINE

Náš nový produkt v rámci elektronizácie služieb klientom, prostredníctvom ktorého môžete sledovať správu vašej nehnuteľnosti. 

Prihlásiť sa do klientskej zóny